Loading...
Home 2017-12-19T18:21:39+00:00

Link Launcherin Tarina

“Humpan juoni yrityksen johtamisessa on hyvin selkeä.  Organisaatio, joka pystyy sytyttämään intohimon osaavissa työntekijöissään, sekä osaa ohjata sen palon oikealla tavalla kohti kollegoita ja asiakkaita, voittaa pelin.”  Näin ajattelee Link Launcher Oy:n perustaja Kari Paananen marinoituaan monenlaisten yritysten johtotehtävissä yli 25 vuoden ajan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.  Samojen suuntaviivojen mukaisesti ajattelevat myös useat 2000-luvulla menestyneet yritysjohtajat kuten Sam Walton, Jack Welch, Richard Branson, Jeff Bezos, jne…  He ovat luoneet omat menestystarinansa uskoen siihen, että investoimalla työntekijöihinsä, asiakkaat saavat upeita kokemuksia, josta loppukädessä kaikki yrityksen sidosryhmät hyötyvät – myös ne osakkeenomistajat.

Tämä Työntekijäkokemuksen ja Asiakaskokemuksen -termeihin tiivistynyt johtamisfilosofia on kasvattanut suosiotaan räjähdysmäisesti etenkin viimeisen viiden vuoden aikana.  Eipä taida löytyä yritystä Suomessa, joka ei ainakin puheissaan viittaa asiakaskeskeisyyteensä tai siihen, että työntekijämme ratkaisevat pelin.  Kuitenkin tutkimukset osoittavat, että konkreettiset toimenpiteet ja sitä kautta onnistumiset ovat melko vähissä.

Juuri tähän keskittyy Link Launcherin businessidea.  Olemme keränneet tietoa tuloksellisesta työntekijä- ja asiakaskokemuksen johtamisesta haastattelemalla yli sadan yrityksen kehittämisestä vastaavaa henkilöä ja tutkineet teoreettisia malleja.  Tämän analyysin ja kehitystyön lopputuloksena on kokemuksen johtamisen konsepti ja työkalusetti jonka avulla pystymme auttamaan yrityksiä onnistumaan omassa kokemusten johtamisessaan.

Haluamme, että suomalaiset yritykset pystyvät tuottamaan maailman parhaita asiakas- ja työntekijäkokemuksia!